HUOM!

Yhteysalusreittien liikennöitsijä vaihtuu: Houtskarin (Karolina), Iniön (Satava) ja Nauvon eteläistä reittiä (Nordep) kuin myös Nauvon poikittaista reittiä liikennöi 1.3.2019 alkaen Ferentes Oy. Aikataulut ja tiedotteet julkaistaan aluksi sekä näillä Ferrywayn sivuilla että sivuilla Ferentes.fi.


OBS!

Förbindelsebåtsrutterna på Houtskär (Karolina), på Iniö (Satava), på Nagu södra (Nordep) samt Nagu tvärtrafik trafikeras från och med den 1.3.2019 av Ferentes Oy. I början kommer tidtabellerna och meddelandena att publiceras både på Ferryways netsidor samt på sidan Ferentes.fi.