JS Ferryway Ltd Oy

Yleisinfo

JS Ferryway Ltd Oy on 21.12.1999 perustettu yritys. Yrityksen pääasiallisena toimintana on tuottaa yhteysalusliikennepalveluja Suomen rannikon saariston asukkaille. Ferryway Ltd on kuluneiden vuosien aikana toimintansa eri vaiheissa hoitanut kaikkiaan viiden eri reitin liikennöintiä eri puolilla Suomen rannikkoa. Näitä reittejä ovat olleet Kotka-Kuutsalo-Kaunissaari-Haapasaari–reitti, Houtskarin reitti, Pohjoisen Nauvon reitti, Nauvo-Seili-Hanka –reitti sekä 1.1.2011 aloitettu Eteläisen Nauvon reitti.

Tätä nykyä varustamon toiminta on keskittynyt Turun saaristoon kolmelle reitille: Eteläisen Nauvon reitille, Houtskarin reitille sekä Iniön lisäreitille, joiden sopimukset jatkuvat aina vuoteen 2021 saakka. Tämän lisäksi yhtiön alihankintana liikennöi yrittäjä Nauvon poikittaisella reitillä.

Yrityksellä on tällä hetkellä palveluksessaan 13 henkilöä omistajat mukaan lukien. Toimintamme kehittyessä etsimme usein uusia vahvistuksia ammattitaitoiseen joukkoomme, joten kannattaa käväistä avoimet työpaikat -linkissämme. Työntekijämäärä kasvaa usein muutoinkin kesäaikana erilaisten kesäisten projektien yhteydessä.

Yrityksellä on erilaisen maissa olevan toimintaa tukevan kaluston lisäksi omistuksessaan seuraavat alukset: M/s Satava, m/s Nordep, m/s Karolina, m/s Tyrsky ja m/s Hiittinen sekä neljä kappaletta hytillisiä ilmatyynyaluksia kelirikon aikaiseen yhteysaluskäyttöön (hyötykuormaltaan 750kg Leiju I, 300kg Leiju ja alkuvuodesta 2012 hankittu uusi 900kg Arctic Fox sekä loppuvuodesta 2012 hankittu Mars 700-sarjan Arctic Wolf).

Allmän information

JS Ferryway Ltd är ett företag som grundades 21.12.1999. Företagets huvudsakliga verksamhet är att sköta fartygstjänster, åt invånare i den finska skärgården. Ferryway Ltd har under de senaste åren vid olika tillfällen skött om verksamhet för fem rutter kring Finlands kust. Dessa linjer har varit Kotka-Kuutsalo-Kaunissaari-Haapasaari linjen, Houtskärs linjen, Norra Nagu-linjen, Nagu-Själö-Hanka-linjen, och började 1.1.2011 sköta Nagu södra linjen.

För närvarande är verksamhet koncentrerad till Åbo skärgård i tre linjer: Nagu södra ruttområde, Houtskärs ruttområde och Iniös tilläggsruttområde, vars avtal fortsätter ända till 2021. Dessutom har rederiet underleverantör som sköter Nagu tvärtrafik.

Företaget sysselsätter för närvarande 13 personer, inklusive ägarna. I utvecklingen av vår verksamhet letar vi ofta efter förstärkningar till vårt professionella team, se till att besöka sidan för lediga arbetsplatser. Antal anställda ökar ofta under sommaren tack vare olika sommar projekt.

Bolaget äger följande fartyg: M/s Satava, m/s Nordep, m/s Karolina, m/s Tyrsky och m/s Hitis samt fyra svävare för användning under islossningen (fraktens vikt 750 kg för Leiju I, 300 kg Leiju, 900 kg för Arctic Fox som skaffades i början av året 2012 och i slutet av 2012 skaffat Arctic Wolf av typen Mars 700).