Nauvon eteläinen reitti / Nagu södra rutten

Aikataulut-Tidtabeller:

Höst/Syksy 13.8.-31.10.2018

Vinter/Talvi 1.11.2018-31.3.2019

Församlingsvalet/Seurakuntavaalit 7.11.2018


M/S Nordepin telakointi on jälleen siirtynyt. Suunniteltu telakointiaika on nyt viikolla 45.


M/S Nordep telakoidaan syyskuun lopussa viranomaismääräysten muuttumisen sekä vuosikatsastuksen vuoksi. Telakointi kestää noin 2-3 viikkoa, minä aikana reitin liikenne hoidetaan m/s Hitiksellä. Hitiksessä on kansinosturi ja 40 matkustajapaikkaa.


Dockning av m/s Nordep har igen ändrats. Den planerade tidpunkten för dockning är nu på veckan 45.

M/S Nordep dockas i slutet av september p.g.a. periodisk besiktning samt förändring av myndighetsregler. Dockningen är planerad att ta ca. 2-3 veckor, vilken menar att trafik på rutten under denna tid skötas med m/s Hitis. Hitis har lyftkran och plats för 40 passagerare.


Liikenne Bodöhön alkaa laiturin valmistuttua/trafikering till Bodö börjar efter bryggan är färdig


Rahtikuljetukset yhteysaluksilla/Frakttransporter på förbindelsefartygen

Postinjakelu yhteysaluksilla/Postutdelning på förbindelsefartygen


M/S Nordep nordep__kopio.jpg