Nauvon eteläinen reitti / Nagu södra rutten

Aikataulut-Tidtabeller:

Vinter/Talvi 1.11.2017-10.4.2018

Vår/Kevät 11.4.-3.6.2018

Liikenne Bodöhön alkaa laiturin valmistuttua/trafikering till Bodö börjar efter bryggan är färdig


Rahtikuljetukset yhteysaluksilla/Frakttransporter på förbindelsefartygen

Postinjakelu yhteysaluksilla/Postutdelning på förbindelsefartygen


M/S Nordep nordep__kopio.jpg