Nauvon eteläinen reitti / Nagu södra rutten

Aikataulut-Tidtabeller:

Vinter/Talvi 1.11.2018-31.3.2019

Riksdags- och Europaparlamentsval 3.4. och 15.5.

Eduskunta- ja EU-parlamenttivaalit 3.4. ja 15.5.

Förslag till vårtidtabell/Kevätaikatauluehdotus

Förslag till sommartidtabell/Kesäaikatauluehdotus

HUOM! UUSI LIIKENNÖITSIJÄ 1.3. ALKAEN ON FERENTES OY, SÄHKÖPOSTIOSOITE MUUTTUU! Vanhaan sähköpostiin lähetetyt viestit tulevat myös perille, mutta toivomme teidän käyttävän osoitetta info@ferentes.fi.

OBS! DET NYA REDERIET FR.O.M. DEN 1.3. ÄR FERENTES OY, E-POST ADRESSEN FÖRÄNDRAS! Postena som skickas till den gamla adress kommer också fram, men vi önskar att ni använder adressen info@ferentes.fi.Liikenne Bodöhön alkaa laiturin valmistuttua/trafikering till Bodö börjar efter bryggan är färdig


Rahtikuljetukset yhteysaluksilla/Frakttransporter på förbindelsefartygen

Postinjakelu yhteysaluksilla/Postutdelning på förbindelsefartygen


M/S Nordep nordep__kopio.jpg