Houtskarin reitti - Houtskär rutten

Aikataulut-Tidtabeller

Vinter/Talvi 15.10.2018-7.4.2019

Sommar/Kesä 8.4.-29.9.2019


HUOM! UUSI LIIKENNÖITSIJÄ 1.3. ALKAEN ON FERENTES OY, SÄHKÖPOSTIOSOITE MUUTTUU! Vanhaan sähköpostiin lähetetyt viestit tulevat myös perille, mutta toivomme teidän käyttävän osoitetta info@ferentes.fi.

OBS! DET NYA REDERIET FR.O.M. DEN 1.3. ÄR FERENTES OY, E-POST ADRESSEN FÖRÄNDRAS! Postena som skickas till den gamla adress kommer också fram, men vi önskar att ni använder adressen info@ferentes.fi.M/S Karolina karolina.jpg